Anvisningar och produktion

Hur man planerar, projekterar, bygger och underhåller byggnadsverk i trä – eller trä i kombination med andra material – behandlas här. Småhus, flervåningshus samt bullerskärmar och andra typer av utomhuskonstruktioner ingår.

Förutsättningarna för projektering fram till systemhandlingar beskrivs i Planera träbygg. I Konstruktionsexempel visas principlösningar och detaljerade typlösningar. Exemplen kan användas som underlag i den egna projekteringen. Hjälpmedel för dimensionering med tabeller, dimensioneringsvärden med mera finns i Dimensionering. Den konkreta gången vid genomförandet av ett byggprojekt i trä beskrivs i Produktion och utförande – från planeringen av projektet till utförandet av de olika momenten. Ytbehandling med underhåll behandlar färg på trä och träskydd, samt hur ytbehandling utförs och underhålls. Övrigt underhåll av olika byggnadsdelar behandlas i Drift och underhåll. Profiler och dimensioner innehåller tabeller med dimensioner för olika typer av virke, panel och lister.

Om Cookies

knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge