Dimensioneringsvärden och bärförmåga

Dimensionerande bärförmåga och dimensioneringsvärden för olika typer av virke eller skivmaterial samt för olika förband visas här med figurer och tabeller. Hur faktorer som bärförmåga, hållfasthet med mera betecknas visas i Storhetsbeteckningar och index där även förkortningar ingår.

Om Cookies

knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge