Hjälpmedel - tabeller

Här visas hjälpmedel för dimensionering av tak, grunder, bjälklag, stolpar och pelare, bullerskärmar och broar. Med beräkningsverktyget för tak kan man jämföra taktyper med olika spännvidd och lämpade för olika snözoner och få fram tabeller med lämpliga virkesdimensioner. Övriga hjälpmedel för tak och andra byggnadsdelar visar dimensioner vid olika val av virke, olika spännvidder, lasttyp med mera. För bullerskärmar och träbroar visas dimensionering enligt Trafikverket.

Om Cookies

knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge