Träbaserade produkter

Virkestyper av olika slag och kvalitet används i byggnadsverk av trä – allt från formvirke och konstruktionsvirke till så kallat beklädnadsvirke för paneler, golvträ med mera eller snickerivirke till fönster, dörrar och inredningar. Virket förädlas vanligtvis genom hyvling, profilering, limning, fingerskarvning eller impregnering beroende på hur det ska användas. Konstruktionselement av olika slag kan åstadkommas genom att trämaterial i större eller mindre stycken sammanfogas genom till exempel limning, spikning eller skruvning. Limträtekniken ger stora möjligheter till individuell utformning av bärande konstruktioner, särskilt till stora byggnader.

Trä är en viktig beståndsdel i en rad olika skivmaterial som plywood, flerskikts massivträskivor, massivträpaneler, spånskivor, OSB-skivor med mera. Flera av dessa typer av skivor kan användas utvändigt till exempel i fasader.

Om Cookies

knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge