Staket, skärm och spaljé

Här visas exempel på hur staket, skärmar och spaljeer kan konstrueras för att få önskad funktion som avgränsning, insynsskydd eller vindskydd samt för att få god beständighet.

Konstruktionsexemplen visar dels ingående delar som stolpfundament, stolpar och reglar samt toppar och överliggare, dels hur skärmar för olika användningsområden, väggspaljé och staket kan konstrueras. 

Om Cookies

knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge knapp i rolloverläge