Skriv ut

Reglar

Det vertikala bärande systemet i en trästomme – vanligen pelare och reglar - är ett så kallat primärbärverk. Reglar inbyggda i väggar hindras från att knäcka ut i väggens plan av skivor eller horisontella reglar. Dessa betraktas som ett sekundärt bärverk. Som bärverk i träväggar används numera vertikala reglar. Till reglarna används konstruktionsvirke, lättreglar - i vissa fall limträ eller fanerträ.

Regelväggen har utvecklats ur stolpväggen. Reglarna har rektangulärt tvärsnitt med mindre tvärmått i väggens plan. De hindras från att knäcka i den veka riktningen av horisontella reglar eller beklädnader i form av skivor eller paneler. Därigenom bestäms bärförmågan för normalkraft av reglarnas större tvärmått. Bärförmågan kan bli relativt stor, särskilt i ytterväggar där regeldimensionen i första hand bestäms av värmeisoleringens tjocklek. De uppstyvande beklädnaderna spikas vanligen på väggens båda sidor.

Enkelsidig beklädnad kan räcka som avstyvning om regelns bredd understiger 145 mm. Reglarna placeras normalt med ett fixerat centrumavstånd, vanligen 600 mm eller 450 mm. Centrumavstånden är anpassade av såväl hållfasthetstekniska som praktiska skäl, till exempel efter standardmått på beklädnads- och isoleringsskivor. Reglarnas tjocklek brukar vara 45 mm. Det är ett lämpligt mått för att två skivor ska kunna mötas och spikas på samma regel. Vid industriell tillverkning kan 34 mm tjocka reglar förekomma.

I konstruktioner med stabiliserande funktion ska reglarnas tjocklek vara minst 45 mm. Lokalt kring dörrar och fönster avviker ibland centrumavståndet från de fixerade värdena. Om bärförmågan behöver ökas kan reglarna dubbleras. Det kan till exempel behövas vid avväxling över större öppningar.

Bärande regelväggar av konstruktionsvirke brukar ha ett enkelt primärt regelverk. Reglarnas bredd väljs mellan 95 och 220 mm. Detta gäller även för värmeisolerande ytterväggar med stor väggtjocklek. För att få plats för värmeisoleringen används då ett korsande sekundärt regelverk.

Regelväggar av lättreglar, limträ eller fanerträ kan ha ett enkelt regelverk med en bredd på 250 mm eller mer. Längden hos reglarna i en bärande vägg bestäms normalt av rumshöjden och bjälklagshöjden tillsammans. I bostäder är regellängden cirka 2 700 mm och i lokaler 3 000 mm eller mer.

  Yttervägg Innervägg
Snözon Snözon
Regeldim Kapacitet
(kN)
1 1,5 2 2,5 3 4 1-4
45×95 12,4 6,4 5 4,1 - - - 11
45×120 23,9 13,2 10,6 8,8 7,5 6,5 5 >20
45×145 38,6 >20 17,7 14,8 12,7 11,1 8,8 >20
45×170 54,8 >20 >20 >20 18,4 16,1 12,9 >20

Tabell 1. Maximal husbredd och vanliga dimensioner på reglar i bärande väggar. Husbredd i meter. Konstruktionsvirke C14. Centrumavstånd 600 alt 450 mm. Tungt tak. Sadeltak, taklutning 27 grader, vilket ger största snölast. Dimensioneringen på tvärsnittet avser reglarna i de bärande väggarna i bottenvåningen på tvåvånings trähus med fribärande takstol.

Bild 1. Regelavståndet i en regelvägg varierar.Bild 2. Inbyggda reglar hindras av skivbeklädnaden att knäcka i veka riktningen.
 

Bild 3. Regelvägg med enbart vertikala reglar.
 

Bild 4. Regelvägg med korsande reglar.

TräGuiden är en tjänst från Svenskt Trä | www.svenskttra.se | traguiden@svenskttra.se | Tel: 08-762 72 60 Skriv ut