Svenskt Trä Logo

Bilder

Publicerad 2019-03-18

Övergångskonstruktion

Övergångskonstruktionen ska vara tät så att vatten inte kan rinna ned på landfästet under bron och samtidigt medge brons rörelse med hänsyn till klimatförändringar. Övergångskonstruktionen anpassas till brobanans beläggning och trafikbelastning. Den ska också utformas så att den är jämn att köra över och inte orsakar störande buller vid övergången. Det finns färdiga produkter för övergångskonstruktioner på marknaden som är godkända av Vägverket. Det är då viktigt med ordentlig infästning i träplattan. För många träplattor med asfaltbeläggning är rörelserna små, vilket medför att enkla övergångar kan göras med plåtar och asfalten dras över övergångskonstruktionen.

Bild 1.

Bild 2.

Övergångskonstruktionen ska vara tät så att vatten inte kan rinna ned på landfästet under bron och samtidigt medge brons rörelse med hänsyn till klimatförändringar. Övergångskonstruktionen anpassas till brobanans beläggning och trafikbelastning. Den ska också utformas så att den är jämn att köra över och inte orsakar störande buller vid övergången. Det finns färdiga produkter för övergångskonstruktioner på marknaden som är godkända av Vägverket. Det är då viktigt med ordentlig infästning i träplattan. För många träplattor med asfaltbeläggning är rörelserna små, vilket medför att enkla övergångar kan göras med plåtar och asfalten dras över övergångskonstruktionen.

Bild 3. Bild anpassad för retina. Bredd 1452 px, upplösning 72 px/tum. PNG.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan