Characterization of Sawlogs Using Industrial X-ray and 3D Scanning

Idag har användandet av röntgenmätramar blivit allt vanligare, och de flesta sågverk som väljer att investera i ett röntgensystem har redan en 3D-mätram i sin timmersortering. Detta väcker frågan om vilka fördelar som kan nås genom att kombinera röntgen- och 3D-mätteknikerna. I den här avhandlingen presenteras en metod där stockens yttre form används för att uppskatta röntgenstrålningens gångväg genom stocken. Genom att kompensera för gångvägen är det möjligt att beräkna en rådensitetsbild för stocken, vilken i sin tur kan användas för att beräkna viktiga kvalitetsvariabler såsom kärnvedsdiameter, torrdensitet, fuktkvot och förekomst av toppbrott. Metoden har testats på sågtimmer av tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies (L.) Karst.) och röntgenmätramar med en och två mätriktningar har använts

De nyutvecklade beräkningsmetoderna uppvisar mycket högre precision än beräkningar baserade på okompenserade röntgenbilder. Flertalet av de algoritmer som presenteras i avhandlingen har nu implementerats i industriell röntgenprogramvara och är redo för användning på sågverken. Detta kommer att ge sågverksindustrin nya möjligheter att styra tillverkningen av specialprodukter med krav på exempelvis kärnvedsdiameter och densitet och kommer att leda till mindre spill och förbättrad lönsamhet för sågverken.

Avhandlingen beskriver också en metod där röntgenskanning nyttjas för att automatisera delar av den prisgrundande vederlagsmätningen av sågtimmer. Eftersom vederlagsmätningen är en flaskhals vid många sågverk kan detta leda till en kraftig förbättring av produktiviteten. Ett metodgodkännande för semiautomatisk vederlags- mätning förväntas därför ytterligare höja industrins intresse för röntgenmätteknik. 

  • Johan Skog
  • Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Division of Wood Science and Engineering, Wood Technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan