Integrated strength grading

Detta arbete omfattar sortering av konstruktionsvirke enligt Europeisk standard och uppskattning av klassificeringsgrundande egenskaper med hjälp av olika tekniker i olika steg av sågverksprocessen. De mättekniker som använts på stockar är skanning av yttre form, röntgenskanning, trakeideffektskanning och resonansanalys. På plankor användes mikrovågsskanning, trakeideffektskanning, röntgenskanning, resonansanalys och utseendeskanning. Stockens rotationsvinkel vid skanning och sågning har registrerats för att en rekonstruktion av plankorna baserat på information från skannrarna skulle kunna ske. Hållfasthet, E-modul och densitet har modellerats med partiella minsta kvadratmetoden. En metod för att ta fram inställningsvärden för maskinell sortering av konstruktionsvirke med hjälp av flera klassindikatorer föreslås: minsta inkrementmetoden. Klassificering har gjorts med denna och med klassificeringsträd, i samtliga fall kontrollerade genom den metod som är fastställd i standarden EN14081. Effekten av den visuella kompletteringssorteringen studerades enbart baserat på kraven för deformationer. Lönsamheten för en sorteringsprocess har studerats baserat på 2007 års nettopris vid sågverk samt produktionskostnader för konstruktionsvirke och alternativa produkter för samma år. En översiktlig studie av kvaliteten hos konstruktionsvirkesklasserna har skett genom analys av materialet i den lägre 5 % -fraktilen för några fördelningar. 

Resultatet visar att alla klassbestämmande parametrar måste uppskattas för att en hög kvalitet och högt råvaruutnyttjande skall erhållas. Med vilken teknik en sådan uppskattning görs är inte viktigt, men kvaliteten hos variablerna som baseras på mätningarna är kritisk för att nå ett gott resultat. Arbetet visade att trakeideffektskanning gav information som var värdefull för hållfasthetsuppskattning och att enkla variabler baserade på mikrovågssignaler ger mer information än enbart den som fås ur densiteten. Timmersortering baserat på röntgen och resonansanalys möjliggjorde sortering av konstruktionsvirkesklassen C40 redan på timmerplan. För timmersortering indikerades att plankorna i den lägre 5 % - fraktilen var svagare än motsvarande material och klass sorterat som plankor. Försortering av timmer var ekonomiskt gynnsamt under vissa marknadsbetingelser och för vissa klasskombinationer. Som förväntat berodde det ekonomiska resultatet starkt på prissättningen av konstruktionsvirke och alternativa produkter, sorteringsnoggrannheten och träslagets egenskaper. Olika utrustningar kan ge sorteringsresultat som uppfyller kraven, trots att de olika utrustningarna klassificerar en enskild planka olika. Av denna anledning är det viktigt att vid styrke-försortering välja ut det material som bedömts som starkare, eftersom det motsatta kommer leda till att hållfasthetsdistributionen förskjuts mot det osäkra hållet. Slutsatsen är att en integrerad hållfasthetssorteringsprocess ger flexibilitet och möjliggör för producenten att möta väldefinierade kundkrav för träprodukter ämnade för konstruktioner. 

  • Mattias Brännström
  • Division of Wood Technology, Skellefteå Campus, Luleå University of Technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan