Nondestructive Detection of Glue Deficiency in Laminated Wood Using Thermography

Syftet med arbetet beskrivet i denna doktorsavhandling har varit att studera potentialen hos termografi, vilken är en beröringsfri och oförstörande provmetod, att detektera limbrist under ett tunt laminerat träskikt. Tekniken är ämnad för användning inom t.ex. fanerlimningsindustrier. 

Resultaten har bekräftat att det är möjligt att detektera limbrist i laminerade träprodukter med puls-, uppvärmnings- och lock-in- termografi. När inspektionstid ej är en större begränsning, t.ex. vid off-line-provning, bör lock-in-termografi användas för varje defektdjup; den kan detektera defekter som är 4 gånger bredare än defektdjupet hos åtminstone 2,0 rnm tjocka ytskikt. Under förutsättning att signal-till-brus-förhållandet kan ökas är puls- termografi lämpat för defektdjup på 0,5-1,0 mm i en on-line- tillämpning där inspektionstid är en kritisk parameter och ligger omkring några sekunder. Om signal-till-brus-förhållandet inte kan ökas tillräckligt är uppvärmningstermografi ett alternativ som bör användas för defektdjup mellan 0,5-1,4 mm. När den limmade produkten är varm direkt efter limningen kan även nedkylnings- termografi vara ett alternativ.

För luftkopplad ultraljud i transmissionsmod minskade varken kontrast eller upplösning med defektdjupet ner till 2.0 mm, vilket kvalitativt gör den till ett konkurrenskraftigt alternativ till termografi. Inspektionstiden är dock proportionell mot den skannade ytan och kan bli väldigt lång när det krävs en god upplösning.

Limbristmönstret hos brottytorna överensstämde väldigt bra med kontrastmönstret detekterat med termografi och luftkopplat ultraljud. Kontrast detekterad med termografi och luftkopplat ultraljud kan alltså anses indikera en hållfasthetsminskning av limfogen. 

  • Henrik Berglind
  • Trätek - Institutet för träteknisk forskning, Doktorand vid: Avdelningen för träteknik, Institutionen i Skellefteå Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan