On computer visualization of interior wood

De intryck vi får är avgörande för vårt beslut att köpa en produkt eller inte. Om produkten ännu inte är tillverkad, behövs kommunikation i form av visualiseringar eller representationer. Datorvisualisering av synliga träprodukter kräver kunskap om de känslor visualiseringen väcker. 

Avsikten med arbetet som presenteras här har varit att finna och förstå aspekter som är viktiga när människor upplever datorvisualiseringar av synligt trä. Arbetet innebär också utvärdering av metoder lämpliga för dylika undersökningar. Forskningsarbetet har inneburit en resa från ett kvalitativt till ett kvantitativt synsätt. De två första studierna nyttjade intervjuer och Grounded theory för att kategorisera ord som används när man upplever bilder av trämiljöer. De följande två studier använde olika metoder för att mäta och kvantifiera sådana upplevelser; preference mapping med multivariat analys samt en rankningsmetod för att bedöma vikten på aspekterna. Den sista studien nyttjade Kansei Engineering för att finna relationen mellan subjektiva data och produktegenskaper. Forskningen som presenteras här bidrar till teori och praktik på i huvudsak två sätt. Dels indikerar resultaten vilka aspekter som är viktiga—och i viss mån hur viktiga—när man datorvisualiserar trä; ljusförhållanden, färg och kontrast är viktiga för att ge trä liv på datorskärmen. Behovet av “smart anpassning” av dessa aspekter diskuteras också, liksom den omgivande miljöns påverkan. Dels är de använda metoderna ett resultat i sig; att lära sig hur man bör arbeta med ett fenomen som detta har varit en viktig följd av studierna. Resultaten är förhoppningsvis relevanta för arkitekter, konstruktörer och visualiserare liksom för skogsindustrin och framtida forskning. 

  • Enar Nordvik
  • Luleå University of Technology, LTU Skellefteå, Division of Wood Science and Technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan