On Cooperation and Efficiency in the Construction-Related Wood Industry

En mängd studier har uttryckt oro kring byggområdet och frågor såsom låg kvalitet, höga kostnader, låg lönsamhet och brist på innovationer tas ofta upp. Stora delar av byggprocessen är arrangerad i projektform och kännetecknas av enstycksproduktion. De unika egenskaperna i byggprocessen kommer från produktionsorganisation, plats och temporära organisationer. Processen kännetecknas av att den indelas i flera processteg där olika aktörer är aktiva i olika steg. Byggproduktionen som sker i olika processteg har en bristande informationsöverföring i jämförelse med vad som framgår av kända effektivitets teorier. Byggproduktion är känd för ett antal egenheter och de som framträder främst är enstyckstillverkning, projektform, på plats produktion och tillfälliga organisationer. De problem som orsakas av de tidigare nämnda egenheterna är brist på återkoppling, bristande flöde, variations- och kommunikationsproblematik samt brist på effektivisering av processer. Syftet med denna avhandling var att identifiera samspelet mellan företag inom byggbranschen och underleverantörer av snickeriprodukter, samt hitta faktorer som hämmar effektivitet och samarbete och ge tentativa förslag på hur branschen kan förbättra; sin effektivitet, sin kommunikation och sitt samarbete. Studien visar att byggrelaterad träindustri i huvudsak är inriktad mot den traditionella byggprocessen, vilket betyder att organisationerna i huvudsak är reaktiva och kan uppfattas som öar i värdekedjan. Det mest framträdande mönstret för byggrelaterad träindustri är att den är starkt anpassad till den traditionella byggkulturen. Den här anpassningen innebär att en betydande del variation måste hanteras ad-hoc i processen för att uppnå ett fullgott resultat. De faktorer som främst hämmar effektivitet och utveckling är bristande samarbete, brist på standardisering, bristande information och bristande design (inpassnings)- och produktkvalitet. Ett förslag till byggbranschen för att kunna komma till rätta med något av den kritik som riktas mot den och de problem man upplever, är att öka industrialiseringen och samarbetet genom att använda rådande effektivitets- och samverkansfilosofier. För en framtida utveckling inom det studerade området är de tentativa förslagen att, (1) definiera processen och de rutinmässiga åtgärder som finns i olika delprocesser, (2) fastställa värdekedjans överlämningspunkter, (3) fastställa den nivå av information som ska finnas i överlämningspunkten, (4) öka återkoppling i systemet för att hitta fel tidigt i processen och (5) höja den allmänna samarbetsnivån företrädesvis med hjälp från externa aktörer. Till detta krävs en vilja förändring och sannolikt måste incitamentet till förändring komma från att samhället agerar starkare, inte bara kritiserar processen i allmänhet.

  • Anders Bystedt
  • Luleå Univerisity of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Division of Wood Science and Engineering
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan