Outsourcing in the Wood Product Manufacturing Sector 

A Combined Customer and Supplier Perspective 

Outsourcing kan definieras som att förflytta aktiviteter från intern kontroll till en extern leverantör. Denna avhandling studerar outsourcing av industriella träkomponenter i trämanufakturledet från både ett kund- och ett leverantörsperspektiv. Avhandlingen har en kvalitativ ansats och har utförts genom intervjuer på en ledningsnivå hos ledande Skandinaviska dörr-, fönster- och golvtillverkare i trämanufakturledet samt ett större sågverksföretag. 

Företag i trämanufakturledet har inte tidigare i någon större utsträckning hanterat outsourcing. Istället har dessa företag oftast haft en tradition att hantera vidareförädlingen av komponenter inom företaget. Som leverantör har sågverk huvudsakligen levererat råvara oftast i form av sågade trävaror. Detta håller dock på att förändras och denna studie bekräftar ett tydligt ökat fokus på outsourcing hos de studerade trämanufakturföretagen där allt inte längre behöver hanteras internt. Tillverkningen av många typer träkomponenter betraktas numera inte som någon kärnkompetens. Fokus är istället på de aktiviteter som skapar differentiering och konkurrensfördel. Denna studie visar dock att företagen inte outsourcar för att få tillgång till kompetenser eller teknologier som kan vara svåra att utveckla internt. Istället är de huvudsakliga orsakerna till outsourcingfokus kostnadsreduktion i kombination med att flytta kostnader från icke-kärnområden till mer kundnära.

Denna avhandling visar ett behov av att analysera outsourcing också på en operativ nivå, vilket är relaterat till att komponenter som avses för outsourcing kan vara mycket kritiska i produktionen i kombination av få eller inga alternativa leverantörer. Därav är det inte säkert att komponenter bara för att de inte skapar differentiering helt kan outsourcas. För att hantera ett ökat beroendeförhållande när det finns få alternativa leverantörer kan ett verktyg vara att initialt behålla kapacitet internt i kombination med outsourcing, så kallad parallell produktion.

En utmaning för sågverksindustrin är att integrera framåt mot sina kunder. Ur ett trämanufakturperspektiv innebär detta att genom outsourcing släppa delar av sin egen komponenttillverkning till sågverksföretaget. Denna avhandling visar att en viktig del för att möjliggöra detta är att ta till vara på värden som kunden i trämanufakturledet har svårighet att tillvarata, såsom att kunna kapa produktionssteg och skapa processfördelar. Detta ställer dock krav på sågverksproduktionen och på att komponentproduktion kan integreras med den initiala produktionen av sågade trävaror. Problematiken är att relativt stora investeringskostnader fortfarande kan konsumera små volymer av den totala sågverksproduktionen i kombination med ett initialt divergent produktflöde av sågade trävaror som försvårar möjligheten att skapa skalfördelar i komponentlinan hos leverantören. Därav blir det viktigt för sågverk att en vidareförädlingsstrategi i termer av att ta över outsourcing är lönsam i sig själv. Om kundföretaget är i ett direkt investeringsbehov verkar det finnas större möjligheter för sågverk att kunna skapa tillräckliga kostnadsfördelar för att kunna ta över outsourcing.

  • Nordigården, Daniel
  • Linköping studies in science and technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan