Små företag i strategiska nätverk

– hur påverkas det enskilda företagets utveckling?

Den här avhandlingens syfte är att beskriva och analysera vilken påverkan samarbete i strategiska nätverk har på det enskilda företagets utveckling. Speciellt fokus ligger på om samarbetet har tillfört det enskilda företaget något som i förlängningen kan bidra till att förbättra företagets förutsättningar för ett bättre resultat. Tre forskningsfrågor ligger till grund för studien: 1) vad händer på nätverknivå respektive företagsnivå under samarbete; 2) hur ser kopplingen ut mellan verksamheten i det strategiska nätverk och det enskilda företaget samt 3) vad är orsaken till att det enskilda företaget påverkas.I studien ingick empirisk data från fyra strategiska nätverk samt från elva av de deltagande företagen. Studien inleddes försommaren 2004 och avslutades våren 2008. Datamaterial samlades in vid ett flertal tillfällen under studieperioden. Samtliga företag som deltog i de strategiska nätverken tillhörde träförädlingsbranschen och var småföretag. Alla fyra strategiska nätverk var med i Nuteks Träklusterprogram som pågick 2003-2005, men verksamheten i samtliga fortgick efter att programmet avslutades.Det finns sedan tidigare studier på strategiska nätverk, men genom att såväl studera strategiska nätverk som deltagande enskilda företags verksamhet, tillför avhandlingen en diskussion om hur samarbetet kan påverka de deltagande företagens strategier och utveckling. Avhandlingen visar att samarbete i strategiska nätverk, som egentligen är en relativt liten del av ett företags verksamhet, kan få en märkbar strategisk betydelse på exempelvis produktionsprocessen, marknadsföring och relationer med omgivningen. Några intressanta resultat är att det kan vara en markant skillnad på hur det enskilda företaget påverkas beroende på om strategiska nätverk har marknadsrelaterade mål eller kompetensrelaterade mål. Vidare kan samarbete i strategiska nätverk bidra till att företagsledare får mer självförtroende och inspiration som leder till att de vågar satsa och ta större utmaningar. Resultatet kan bland annat bli att företagets strategier genomförs och uppsatta mål kan nås.För strategiska nätverk tyder resultaten på att en drivande och engagerad ledare för samarbetet verkar kunna reducera betydelsen av en välstrukturerad organisation, det vill säga att en drivande ledare är mer betydelsefullt än formell organisation. Avhandlingen understryker dessutom betydelsen av en socialiseringsprocess i strategiska nätverk för att det ska bli framgångsrikt – det innebär att deltagarna lär känna varandra och respektive företag. Slutligen förefaller företagsrepresentanternas engagemang i samarbetet och inställning kunna överskugga betydelsen av andra faktorer.

  • Elmhester, Karolina
  • Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
  • Originalspråk: Sv
  • Linköping Studies in Science and Technology 2008

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan