Visual aesthetics in product development: 

A balance between commercial and creative imperatives

Design och dess relation till företags marknadsföring är något som diskuteras både i akademisk litteratur och i samhället i övrigt. Genom att förstå och utnyttja design kan företaget skapa kommersiella fördelar, t ex genom att differentiera produkten från konkurrenternas och skapa igenkänning för företagets varumärke. Dock är utveckling av produkter med design som en viktig dimension inte oproblematisk utan kan leda till stora utmaningar för företaget.

Tre sådana utmaningar i företag beskrivs och analyseras i denna avhandling. För det första behandlar avhandlingen hur ett fokus på design påverkar företagets produktutvecklingsprocess. Vidare studeras hur företaget balanserar kreativa och kommersiella intressen under produktutvecklingsprocessen. Dessutom behandlar avhandlingen hur företaget införskaffar och samarbetar med formgivare.

Den industriella kontext som valts för denna avhandling är den svenska designmöbelindustrin. Avhandlingens slutsatser bygger på fallstudier inom väletablerade och framgångsrika företag inom denna industri.

Avhandlingen visar att dimensionen av design påverkar företagens utvecklingsarbete på olika sätt. Först visar studien att de studerade företagens utveckling av designmöbler innebär en kreativ utvecklingsprocess där t.ex. idé-generering och ‑urval sällan grundas i strikta produktplaner utan i stället präglas av flexibilitet och tillvaratagande på uppkomna möjligheter. Vidare är bedömningen av en produkts designvärde subjektiv och svår att formulera i ord. Urvalet av lovande produktidéer grundas därför i hög grad på ledningens goda kunskap om design och erfarenhet inom branschen. Utöver detta påverkas företagens produktutveckling på olika sätt av det faktum att designvärde också skapas genom uppmärksamhet och uppskattning av exempelvis press, mässor och utmärkelser. Det visas också att företagens urval av formgivare är kritiskt och basen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. I de studerade företagen sker utveckling av produkter i nära och förtroendefullt samarbete mellan managers och formgivare. Dessutom kan företag påverka sitt varumärke genom att skapa en genomtänkt strategi för urval av formgivare och samarbetsformer med dessa.

  • Lindahl, Ingela
  • Department of Management and Engineering, Linköpings universitet
  • Originalspråk: En
  • Linköping Studies in Science and Technology, Dissertations, No. 1553

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan