CHAPTER 2 MEASUREMENT METHODS FOR SOUND AND VIBRATION PERFORMANCES, INCLUDING LOW FREQUENCIES

COST Action FP0702

Net-Acoustics for Timber based Lightweight Buildings and Elements

This chapter presents six documents, written by different COST FP0702 member institutes and focused on general methods for measuring the main sound or vibration quantities, relevant for evaluating and predicting building performances.

Concerning sound performances, low-frequency airborne and impact sound insulation is especially important in lightweight buildings because of the low levels of sound insulation in the low-frequency range. Existing measurement methods show poor repeatability, reproducibility and relevance to room occupants in the low-frequency range. Improved procedures are proposed in the first two papers presented: the first paper proposes an improved procedure for measuring airborne sound insulation between rooms, from work performed at the University of Liverpool UK; a second paper proposes the use of sound intensity for measuring direct impact sound, from work performed at the University of Applied Sciences of Rosenheim, Germany.

Another difficulty appears in predicting acoustic performances of lightweight building, where, as explained in chapter 1 of this e-book, new (or modified) quantities are required. The third paper presented proposes methods for estimating two key quantities: the radiation efficiency of building elements and the velocity level difference of junctions between elements. Examples of results are given from work performed at CSTB France.

Concerning vibration performances of floors with respect to walking induced vibration, several key parameters are identified in the paper on vibration prediction presented in chapter 1: static floor deflection, floor fundamental frequency, unit floor response and single step floor response. Three papers related to these quantities and focusing on measurement methods are presented in chapter 2: the first paper presents a procedure for measuring floor deflection as used at SINTEF Buildings & Infrastructures, Norway; a second paper gives methods and examples on how to measure unit floor response (and goes even further through modal analysis, thus identifying resonant frequencies and mode shapes) and damping, from work performed at the University of Science and Technology of Trondheim, Norway; a third paper focuses on single step floor response, applied to both "own" floor and neighboring floor (through junctions), from work performed at TNO, The Netherlands

  • Measurement methods for sound and vibration performances
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan