Data från byggakustiska fältmätningar och enkätundersökningar i flerfamiljshus

AkuLite Rapport 8, LTU Rapport 2013

Rapporten utgörs primärt av den samling data som erhållits av genomförda fältmätningar och inkomna enkätsvar i det svenska forskningsprojektet AkuLite. Totalt behandlas 13 st. byggnadsobjekt av typen flerfamiljshus med varierande konstruktion. 12 st. av dessa utgörs av trästomme (eller annan lättviktskonstruktion) medan ett objekt är ett betonghus.

Fältmätningarna avser uppmätning av ett antal byggnadsakustiska parametrar med avseende på både ljud och vibrationer. Låga frekvenser har särskilt uppmärksammats då de anses vara viktiga för den upplevda ljudkomforten i hus med lättbyggnadsteknik.

Enkäterna utgörs av ett frågeformulär där de boende i 15 fall får bedöma störningsgraden från ett antal potentiellt störande ljud- och vibrationskällor, t.ex. ljudisolering genom väggar och bjälklag, tekniska installationer och trafik.

Erhållna resultat avses att vidare bearbetas för att nå kunskap om i vilken grad olika typer av objektiva mätningar korrelerar mot subjektiva värderingar.

  • Fredrik Ljunggren, Erik Backman
  • Luleå tekniska universitet, ÅF Ljud och vibrationer
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan