Erfarenheter av ljudklassning av bostäder

Svensk Standard SS 02 52 67 – ”Ljudklassning av utrymmen i byggnader – bostäder”, har nu varit i bruk några år. Denna svenska standard har fått ett enormt genomslag och används i stort sett i alla bostadsprojekt i Sverige idag, vilket till stor del naturligtvis kan förklaras av att den utgör en del av BBR. Det anmärkningsvärda är dock att man på frivillig väg har lyckats lyfta ambitionsnivån ett steg, från minimistandardens klass C till klass B i många bostadsbyggnader. Och det är faktiskt en avsevärd standardhöjning. Man når inte alltid ända fram men ambitionen finns där. För bostäder som renoveras siktar man alltid på klass C eller bättre, det vill säga ombyggnader når normalt upp till minimistandarden för nybyggnader.

  • Klas Hagberg
  • Ingemansson Technology AB
  • Originalspråk: Sv
  • Bygg & teknik 2001

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan