Industriell behovsanalys

akustisk forskning för flerbostadshus med lätta stommar

RAPPORT 10116689

Denna rapport ingår som en del i ett underlag för att kunna fatta beslut om forskningsmedel som bedöms viktiga för att utveckla den svenska lättbyggnadsindustrin. Rapporten är beställd av Vinnova och fokuserar på industrins behov och förhoppningen är att den skall väcka intresse för satsningar inom detta område hos tänkbara industriella partners, eftersom det är oerhört centralt för en fortsatt stabil utveckling av flerbostadshus med lätta stomsystem. Som komplement till denna rapport finns också en ”state of the art” rapport från 2008, SP rapport 2008:16.

En stabil utveckling är också viktig för att ytterligare öka mångfalden inom svensk byggindustri där nya produkter och system hela tiden skall kunna utvecklas på ett rättvist sätt. Det ökar konkurrensen mellan olika byggsystem och stimulerar till nytänkande i en bransch som har en lång betongbyggnadshistorik bakom sig. Genom att öka forskningsinsatserna inom akustik och därmed ytterligare utveckla lättbyggnadsindustrin så kan Sverige fortsätta att behålla en mycket stark position inom lättbyggnadskonsten.

Jag vill tacka Vinnova för initiativet till denna behovsanalys och dessutom tacka de som lämnat synpunkter på innehållet i denna rapport. Birgit Östman, SP Trätek, Krister Larsson, SP, Andreas Novak, Ramböll, Christian Simmons, Simmons akustik&utveckling samt Eva Esping, Vinnova. Därtill tack för alla värdefulla synpunkter vid diskussionerna i samband med Workshopen den 10 mars 2009, synpunkter som varit viktiga för att göra denna rapport mer komplett.

  • Klas Hagberg
  • WSP Akustik
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan