NKB Utskotts- och arbetsrapporter – 1996:02

Ljudkrav med stöd av ISO/DIS 717

Nordiska kommittén för byggbestämmelser beslöt på sitt möte i maj 1994 att intensifierasamarbetet inom akustikområdet. Särskilt skulle studeras nya standarder aktuella inom Europa, CEN/TC 126. Sålunda beslöt man på initiativ av Arbetsgruppen för akustik att inleda ett arbete med med en utvärdering av den nya standarden ISO/DIS 717 - 1 och 2 "Värdering av ljudisolering i byggnader och av byggdelar, del 1: luftljudsisolering och del 2: stegljudsisolering". Arbetet har finansierats av Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB.

Problemet med dålig steg- och luftljudsisolering har aktualiserats särskilt med hänsyn till att det blivit allt vanligare med lätta stomsystem i byggnader. ISO/DIS 717 ger möjligheter att beakta de låga frekvensområden, vilka oftast är orsaken till klagomål i sådana byggnader.

Arbetet har utförts under ledning av Arbetsgruppen för akustik av dess svenska medlem civilingenjör Klas Hagberg, Boverket. Arbetsgruppens övriga medlemmar är docent Jens Holger Rindel, Danmark, civilingenjör Sigurd Hveem, Norge, tekn. dr. Steindor Gudmondsson, Island och tekn. dr. Laila Hosia, Finland.

Det är arbetsgruppens förhoppning att de nordiska länderna skall harmonisera sina regler inom ljudområdet, speciellt vad gäller mät- och utvärderingsmetoder.

Publiceringen innebär inte att NKB tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat som framläggs i rapporten.

Februari 1996

Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB
Arbetsgruppen för Akustik

Bilagor

  • Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB Arbetsgruppen för akustik
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan