Ny handbok i byggakustik från Boverket

Boverket arbetar nu med en handbok om tillämpningar av de standarder för ljudklassning av bostäder (SS 25267) och lokaler (SS 25268), som Boverkets byggregler (BBR) hänvisar till. Många uppfattar ljudfrågorna som svårhanterliga och det finns mycket att vinna på att hantera dem effektivare i byggprocessen. Handboken vänder sig till alla parter i byggprocessen, och visar hur man kan bryta ned de övergripande ljudkraven i standarderna till hanterbara delmål under byggprocessen, dels för olika parter och dels för olika byggprodukter. Rumsakustikkraven i SS 25268 har förändrats. Handboken ger räkneexempel och förslag på typrum som tillverkare av ljudabsorbenter kan använda för att redovisa lämpliga mängder av respektive produkt mot ett givet krav.

  • Klas Hagberg*, Christian Simmons**
  • *WSP Akustik, **Simmons akustik & utveckling AB
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan