Ny standard för ljudklassning av bostäder förenklar hanteringen av ljudfrågorna

Sedan cirka sju år finns en svensk standard för att ljudklassa bostäder (SS 02 52 67). Denna standard har genomgått en omfattande revidering (utgåva 3) under 2003 och är nu färdig för beslut inom SIS tekniska nämnd. Utgåva (3) innehåller förändringar jämfört med föregående utgåva (2) som tagits fram inom ett utredningsuppdrag för Boverket. Målen för utredningen var att ljudkraven ska;

 • vara tydligt formulerade och möjliga att verifiera i planeringsfas och i färdig byggnad,
 • uppfylla av riksdagen beslutade miljömål för ”God bebyggd miljö”,
 • vara europaharmoniserade,
 • så långt möjligt vara anpassade till ljudstandarder i andra länder, främst inom Norden,
 • ta hänsyn till synpunkter från branschen som framkommit sedan utgåva 2 trädde i kraft 1998.

Dessa synpunkter har inneburit ett antal väsentliga förändringar och lättnader i kraven.

 • Klas Hagberg*, Christian Simmons**
 • *WSP Akustik, **Simmons akustik & utveckling AB
 • Originalspråk: Sv
 • Bygg & teknik 2004

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan