Nya regler i BBR med avseende på ljud

BBR avsnitt 7 ”Bullerskydd” omarbetas för närvarande. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att omarbeta BBR så att ett antal kriterier uppfylls. Efter fyra lyckade år med BBR 1999 och ljudklassningsstandarden SS 02 52 67 (utgåva 2) känns det också som om praktiska erfarenheter och nya rön gör det lämpligt att komma ut med en omarbetning. På uppdrag av Boverket har vi tagit fram ett förslag. I denna artikel återger vi kortfattat vad som ingått i vårt uppdrag samt vilka förslag till förändringar som ingår. Vi redovisar inte förslaget i sin helhet utan hänvisar till Boverkets hemsida där remissen kommer att presenteras efter sedvanlig intern process. Därför vill vi poängtera att det som redovisas i denna artikel kan justeras efter detta. Vi har vidare skrivit texten så att kraven i Boverkets regeringsuppdrag uppfylls, men också försökt att ta hänsyn till de synpunkter som kommit in från branschen, bland annat efter Boverkets och SIS hearing på Byggcentrum i höstas.

  • Klas Hagberg*, Christian Simmons**
  • *WSP Akustik, **Simmons akustik & utveckling AB
  • Originalspråk: Sv
  • Bygg & teknik 2003

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan