Regelverk för flerbostadshus i trä

Utvecklingen av lätta konstruktioner för flervånings bostadshus har gått fort på senare år. Dessvärre är regelverket fortfarande inte anpassat för att ta hand om de speciella akustiska störningar som uppträder i lätta konstruktioner eller i system som innehåller någon kombination av lätta och tunga konstruktioner, se också artikel i Bygg & teknik nr 1, 2006. På sikt kan detta påverka lättbyggnadssystemens konkurrenskraft. Det påverkar också trovärdigheten i standarder, exempelvis vår svenska ljudklassningsstandard SS 25267. Klass A, klass B eller klass C borde ju rimligtvis uppfattas på ungefär samma sätt oavsett vilket stomsystem som väljs. Det är viktigt att forskningen ganska omgående tar ett stort steg framåt inom lättbyggnadstekniken både för att förbättra regelverk, men också för att förbättra våra möjligheter att prediktera slutlig ljudisolering. Idag är spridningen i slutresultat stor, jämfört med de värden som vi tror vi ska uppnå.

  • Klas Hagberg
  • WSP Akustik
  • Originalspråk: Sv
  • Bygg & teknik 2008

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan