Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande

AkuLite Rapport 10, SP Rapport 2013:41

Denna skrift har tagits fram som en del i AkuLite projektet för att hjälpa små och medelstora byggentreprenörer att undvika ”onödiga” misstag med avseende på ljudisolering när man bygger med lätta konstruktioner. En del saker kan vara självklara men likväl sker misstag som skulle kunna undvikits om det funnits enkel hjälp att tillgå. Skriften täcker inte in alla tänkbara möjliga lösningar men ger en idé om vad som krävs för att klara minimikrav och lite till. Den bygger mycket på input från de företag som medverkat i projektet AkuLite men också från det parallella projektet AcuWood.

De lösningar som beskrivs i denna skrift är framtagna med nuvarande regelverk i Sverige som ”bas”. För framtida regelverk och för att säkert dimensionera så för en subjektivt god standard i låga frekvenser, kommer det att fordras än mer nytänkande och innovation för att hitta goda lösningar.

  • Klas Hagberg
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan