Fire safety in timber buildings

Technical guideline for Europe

Italian summary

La linea guida per la sicurezza antincendio negli edifi ci di legno è stata sviluppata nell’ambito del progetto di ricerca europeo FireInTimber (Resistenza al Fuoco delle Strutture in Legno Innovative). I maggiori esperti e ricercatori di nove paesi europei partecipano e ne garantiscono qualità e rilevanza.

Il progetto è stato sponsorizzato da un’organizzazione di fi - nanziamento nazionale all’interno del Programma di ricerca WoodWisdom-Net e dall’industria del legno europea e rappresentata dal Building With Wood process within CEI Bois.

Inoltre, i gruppi di lavoro 1-4 hanno portato a circa cinquanta articoli scientifi ci, relazioni e presentazioni pubblicate dai partner della ricerca.

  • Östman, B. & Lagerström, J.
  • SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Trätek
  • Originalspråk: It
  • SP Info 2010:32

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan