Additionsmetoden beräkning av brandmotstånd hos avskiljande väggar

Rapportnummer Trätek I 9312070

En enkel praktiskt användbar metod att beräkna brandmotståndet hos avskiljande ickebärande träregel väggar presenteras. Den kallas Additionsmetoden och innebär att brandmotståndet hos olika materialskikt adderas. Ingående parametrar är grundvärden för olika materialskikts brandmotstånd samt s.k. positionskoefficienter som beror på material skiktets placering i väggen. Additionsmetoden är giltig för vanligt förekommande beklädnadsskivor och isoleringsmaterial, vars grundvärden och positionskoefficienter anges för olika tjocklekar och densiteter. Metoden beskrivs i avsnittet Översikt samt i en separat Trätek Kontenta.

Additionsmetoden bygger på ett omfattande provningsprogram vars resultat redovisas i denna rapport. Metoden stämmer väl med fullskaleprovning av hela väggar och med en ny utvecklad teoretisk modell.

På sikt bör Additionsmetoden kunna vidareutvecklas till att gälla även för bärande väggar och bjälklag.

  • Norén, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1993

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan