Bärande B60-väggar vid dubbelsidig brand

Rapportnummer Trätek I 9105041

Nio bärande träregelväggar har brandprovats i full skala under dubbelsidig brandpåverkan. Parametrar såsom skivtyp, skivtjocklek, isolering och regeldimensioner varierades på ett systematiskt sätt för att få väggkonstruktioner som förmår att bära lasten under 60 minuter. Lastnivån valdes så att väggen om möjligt skulle klara detta krav. Hos de väggar som ej kollapsat efter 60 minuters provning ökades lasten tills brott inträffade.

Beklädnadsskivornas skydd av regelstommen visade sig ha en avgörande betydelse för väggens bärförmåga efter 60 minuters brandpåverkan.

Regelvirket var noggrant utvalt. Elasticitetsmodulen bestämdes vid normal temperatur och reglar med ungefär samma elasticitetsmodul valdes för varje provvägg. Med hjälp av provningsresultaten har den karakteristiska bärförmågan vid brand bestämts hos de olika väggtypema för virke med olika hållfasthetsklasser. Den karakteristiska bärförmågan har också beräknats för reglar med större tvärsnittshöjd än vid brandproven. Två olika beräkningsmetoder jämförs.

Som ett konkret huvudresultat ges förslag till generella konstruktionslösningar för väggar som uppfyller kravet på bärförmåga i 60 minuter vid dubbelsidig brandpåverkan.

  • Norén, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1991

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan