Brand i flerbostadshus av trä

Analys, rekommendationer och FoU-behov

Rapportnummer SP Rapport 2014:07

En liten spisbrand i en studentlägenhet på översta våningen ledde till en totalskada i ett femvåningshus. De primära skadorna i lägenheten blev ringa och kunde enkelt släckas, men via ventilationssystemet spred sig branden till vinden och vidare neråt i konstruktionen. Brandens omfattning har analyserats och åtgärder som ska förhindra att liknande bränder uppstår igen rekommenderas.

De övergripande kraven i Boverkets byggregler var uppfyllda och ingen person skadades.

Bristande funktion hos installationer och brandstopp inuti konstruktioner har konstaterats. Stora osektionerade ytor på vinden har bidragit till brandspridningen.

Brandteknisk dimensionering av brandstopp och installationer måste ingå i brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer. Det praktiska utförandet på byggarbetsplats måste kontrolleras noggrant. Vindar bör sektioneras mer än byggreglernas minimikrav och vindbjälklag bör dimensioneras även för brandpåverkan ovanifrån.

  • Östman, B. & Stehn, L.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 2014

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan