Brandmotstånd för träpanel med fogfyllnad

Rapportnummer Trätek P 8906024

Fogfyllnad i träpaneler har studerats för att om möjligt förbättra panelernas brandmotstånd. Brandfogmassa har applicerats i fogen mellan not och fjäder. I studien ingår de vanligaste typerna av brandfogmassor. Träpanel av gran med tjockleken 15 mm och av typ slätspont har använts. Panelerna har brandprovats i en liten ugn vid en termisk påverkan som motsvarar standardbrandkurvan. Samtliga paneler har brandprovats i horisontellt läge.

Spontfogen med fogfyllnad är i samtliga fall avgörande för panelens totala brandmotstånd. Brandmotstfindet bestäms av integritetskravet, d v s lågor och heta gaser tränger genom spontfogen innan temperaturen på den oexponerade sidan når den kritiska nivån (isoleringskravet). Fogfyllnaden har således förvånansvärt liten effekt på träpanelers totala brandmotstånd.

Elastiska fogmassor har en viss tendens att förbättra brandmotståndet vid fogen. Hårda expanderande och halvelastiska massor ger ingen märkbar förbättring.

En 3,2 mm fiberskiva på panelens oexponerade sida istället för fogmassa ger ungefär dubbelt så stort brandmotstånd vid spontfogen som en vanlig spontad panel. Spontfogen blir därmed i detta fall inte längre avgörande för panelens totala brandmotstånd, som i stället bestäms av panelens tjocklek.

  • Norén, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1989

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan