Brandprovning av ytmaterial - jämförelse av data från lådmetoden och konkalorimetern

Rapportnummer Trätek I 9407040

Resultat från två småskaliga brandprovningsmetoder har jämförts för 49 byggprodukter. Metoderna är den gamla sedan länge i Norden använda lådmetoden (SS 02 48 23/NT Fire 004) och den nya internationellt framtagna konkalorimetem (ISO 5660). De två metoderna är principiellt helt olika, men avsedda för samma användningsområde. Lådmetoden mäter temperaturen i rökgaserna och har ca 35 % detekteringsgrad för utvecklad värmemängd. Konkalorimetem mäter syrekoncentrationen i rökgasema och har ca 95 % detekteringsgrad för utvecklad värmemängd.

Fem olika typer av produkter har provats. Det är 14 olika träbaserade produkter (träpanel, spånskivor, byggboard, hård board, porös board och plywood), 14 flamskyddsbehandlade träbaserade produkter, 14 gips/cementbaserade produkter, 3 syntetiska polymerer och 4 övriga kombinationer. Några träbaserade och gips/cementbaserade produkter innehåller också tunna ytskikt.

Resultaten har jämförts med avseende på värme- ock rökutveckling. Värmeutvecklingen (RHR) uttrycks i konkalorimetem som medelvärde RHR300 och toppvärde RHRmax. I lådmetoden jämförs endast temperaturkurvor. För att få ett kontinuerligt siffervärde har därför två parametrar som beskriver värmeutvecklingen bildats, s k normerad topphöjd och yta under rökgastemperaturkurvan. Dessa båda parametrar har ingen enkel överensstämmelse med värmeutvecklingen i konkalorimetem.

Rökutvecklingen uttrycks i konkalorimetem som rökproduktionshastighet (RSP), total rökproduktion (TSP), och rök per mängd bmnnet material (SEA); i lådmetoden som tidsmedelvärde för rökens täthet. Ingen av konkalorimeterns rökparametrar har någon enkel överensstämmelse med rökens täthet enligt lådmetoden.

Data från konkalorimetem har också använts för att beräkna tid till övertändning vid fullskalig rumsbrandprovning (ISO 9705/NT Fire 025). Normerad topphöjd enligt lådmetoden har därvid ett kurvsamband med tid till övertändning beräknad ur data från konkalorimetem.

Klassindelning gmppvis enligt lådmetoden har jämförts med både beräknad och uppmätt tid till övertändning i mmsbrandprovning och gav god överensstämmelse för flertalet produkter.

Slutsatsen är att inga stora förändringar i klassificering väntas vid eventuell övergång från lådmetoden till konkalorimetem. Detta gäller endast under fömtsättning att klassificering enligt konkalorimetem baseras på tid till övertändning vid rumsbrandprovning och att antalet klasser inte ökar.

  • Tsantaridis, L., Östman B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1994

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan