Brandsäkra trähus - ett Nordic Wood projekt. Slutrapport - Fas 1

Rapportnummer Trätek P 9702014

Projektets mål har varit att stärka träets ställning som ett ur brandsynpunkt beräkningsbart och ingenjörsmässigt byggnadsmaterial i nordiska och europeiska byggnormer med särskild inriktning på flervånings trähus. Det har bedrivits i fyra delprojekt:

  • Brandteknisk utformning av flervåningshus med trästomme.
  • Beräkningsmetoder för bärande konstruktionselement.
  • Träfasader i flervåningshus.
  • Euroklassificering av trä som ytmaterial.

Resultaten har redovisats i ett drygt tjugotal rapporter, i ett flertal översiktsartiklar och föredrag inom och utom Norden, i praktiska anvisningar för byggindustrins behov i pilotbyggprojekt, i input till byggnormer och standarder, i en skrift om flervånings trähus samt vid ett slutseminarium.

  • Östman, B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1997

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan