Brandskyddsmedel för träkonstruktioner

Kunskapsöversikt 1986

Rapportnummer Trätek I 8703022

Träs brännbarhet kan påverkas på kemisk väg med s k flamskydds- och brandskyddsmedel. Brandskyddsmedel ger skydd mot en fullt utvecklad brand och kan påverka egenskaper som förkolningshastighet, kolutbyte, brandmotstånd och mekaniska egenskaper. Detta har studerats i mindre omfattning än skydd mot inledande brand med s k flamskyddsmedel, men de tillsatsmedel som använts är av samma typ, d v s huvudsakligen oorganiska salter.

Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering eller som ett skyddande ytskikt, t ex en färg. Impregnering ger ett djupgående skydd som kan påverka förkolningsförloppet, men i vissa fall får man även sprödhet, försämrad hållfasthet och korrosion på metallförbindare. Brandmotståndet tycks påverkas i mindre utsträckning av de traditionella brandskyddsmedel som studerats. Kolutbytet ökar kraftigt redan vid små tillsatsmängder, ca 1 %. Normalt tillsätts 15-20 % brandskyddsmedel räknat på träets vikt.

Mest intressant är att förkolningshastigheten tycks minska med vissa brandskyddsmedel, men här finns få studier.

Skyddsfärger sväller upp vid brand och ökar därmed brandmotståndet.

Rapporten ger en aktuell översikt över brandskyddsmedels inverkan på träkonstruktioner varvid även behov och inriktning av fortsatta insatser behandlas.

Arbetet ingår i forskningsprogrammet "Träkonstruktioner och brand" som bekostas gemensamt av STU, BFR, Brandforsk och TräteknikCentrum.

  • Nussbaum, R. & Östman, B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1987

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan