Cone calorimeter data for the EUREFIC products using and not using a retainer frame

Rapportnummer Trätek P 9208054

Konkalorimetem har introducerats under de senaste åren som brandprovningsmetod för byggnadsmaterial i liten skala. Standardiseringen av metoden inom ISO håller på att avslutas. Några detaljer i standarden behöver specificeras. I detta arbete visas hur användandet av en stålram som skyddar provets kanter inverkar på provningsresultaten.

De 11 EUREFIC-materialen har provats i konkalorimetem med stålram. Provningen har skett med horisontella prov vid strålningsintensiteten 50 kW/m2. Provningsresultaten visar bl a antändlighet, värme- och rökutveckling.

Samma material har tidigare provats i konkalorimetem vid SP och Dantest utan stålram.

Resultaten från de båda sätten att prova har jämförts. Jämförelsen visar att tiden till antändning blir något längre med stålram och värme- och rökutvecklingen något mindre. God överensstämmelse för värmeutvecklingen med och utan stålram fås om hänsyn tas till att stålramen medför en minskning av den exponerade provytan från 0.01 m2 till 0.0088 m2

Slutsatsen är att stålramen bör användas vid provning av byggnadsmaterial, vilket rekommenderas av både ISO och ASTM, men detta finns ännu inte inskrivet i standarden.

  • Tsantaridis, L.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1992

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan