Correlation between cone calorimeter data and time to flashover in the room fire test

Rapportnummer Trätek I 9306024

Ett enkelt empiriskt samband har utvecklats för att beräkna tiden till övertändning i ett rum klätt med olika vägg- och takmaterial vid fullskalig rumsbrandprovning. Det baseras på provning av 28 olika ytmaterial. Bland dessa fanns både träbaserade och oorganiska material med och utan ytskikt samt syntetiska material.

För beräkningen används fysikaliskt väldefmierade data från en ny småskalig brandprovningsmetod den s.k. konkalorimetem. De standarddata som används är tid till antändning och värmeutveckling under brand. Dessutom inkluderas ytmaterialens densitet, som är ett enkelt mått på materialens termiska tröghet. Sambandet beskrivs av ekvationen:

\(\:t_{fo} = a\frac{t_{ig}^{0,25}\rho^{1,72}}{A^{1,30}} + b\)

där
tfo = tid till övertändning vid rumsbrandprovning, s
tig = tid till antändning vid 50 kW/m2 i konkalorimetem, s
A = värmeutveckling under 5 min efter antändning vid 50 kW/m2 i konkalorimetem, J/m2
p = ytmaterialets densitet, kg/m3
a = konstant, 0,0717 (J/m2)1,30 (kg/m3)-1,72 S0,75
b = konstant, 56,6 s

Korrelationskoefficienten för sambandet är 0,974. Det gäller för de 21 ytmaterial som ledde till övertändning vid mmsbrandprovning då materialen applicerades på både väggar och i tak. Sju av de 28 materialen ledde inte till övertändning vid rumsbrandprovning och kan därför inte jämföras direkt. Deras beräknade tid till övertändning blir längre än för övriga material, vilket överensstämmer med provningen. Resultaten illustreras i figur på sid 4 i rapporten.

Arbetet är en vidareutveckling av en tidigare ansats då 13 ytmaterial ingick. De samband som erhålls med bara 13 material och med alla 28 materialen är mycket lika, vilket är en stark indikation på att det angivna sambandet ger en pålitlig uppskattning av tiden till övertändning.

Uppmätt tid till övertändning vid rumsbrandprovning som funktion av beräknad tid till övertändning enligt data från konkalorimetem för 28 olika vägg- och takmaterial. Korrelationskoefficienten för sambandet är 0,974. (Ytmaterialen har i mån av plats identifierats med nummer, som återfinns i Appendix. Streckade kvadrater anger material som inte övertände vid rumsbrandprovning. Nr 15 är ett gränsfall, som inte övertände vid två provningar, men som övertände redan efter ca 1 min vid en tredje provning.)

  • Östman, B., Tsantaridis L.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1993

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan