Durability of fire retardant wood

New test methods and round robin

Rapportnummer Trätek P 0211040

Det är relativt lätt att uppnå ett bra brandskydd för trämaterial t ex med traditionella brandskyddsmedel bestående av oorganiska salter. Svårigheten är att samtidigt bibehålla övriga goda egenskaper hos trä. Det behövs generellt sett stora tillsatsmängder, ofta 10-20 viktsprocent, för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Tillsatserna är ofta vattenlösliga och hygroskopiska och har därför en tendens till att ta upp ftikt och att migrera vid varierande luftftiktigheter. Detta kan ge höga ftiktkvoter i brandskyddsimpregnerat trä och saltutfållningar på träytan. Inomhus är detta främst ett estetiskt problem, men utomhus kan brandskyddseffekten snabbt försvinna genom att brandskyddsmedlet lakas ur.

För inomhusfallet, har sju olika brandskyddade träprodukter samt obehandlat trä ingått i en ringprovning vid fyra laboratorier enligt ett förslag till Nordtest-metod. Repeterbarheten (inom ett laboratorium) och reproducerbarheten (mellan laboratorier) är förhållandevis god. Fuktkvoten hos brandskyddat trä kan bli hög, vilket beror både på typ och mängd av brandskyddsmedel. Slutsatsen är att den föreslagna Nordtest-metoden är lämplig att använda (efter några smärre förtydliganden) för att bedöma risken för höga fuktkvoter i brandskyddat trä.

För utomhusfallet, har fem olika brandskyddade träprodukter samt obehandlat trä ingått i en ringprovning vid tre laboratorier genom accelererad åldring enligt ett förslag till Nordtestmetod. Produkterna har brandprovats före och efter åldringen och resultaten har utvärderats. Repeterbarheten och reproducerbarheten är förhållandevis god. Dessutom har några andra accelererade provmetoder använts vid två laboratorier. Slutsatsen är att samtliga använda metoder för accelererad åldring är likvärdiga och kan t v användas som alternativ för att bedöma om produktema bibehåller sina brandegenskaper vid utomhusanvändning.

Huvudresultaten sammanfattas i tabell (på engelska) på sidan 5 i PDF:en.

Resultaten ska användas som bas i ett nytt nordiskt system för kontroll av brandskyddat trä. Brandskyddsimpregnerat trä föreslås enligt det nya systemet att indelas i tre bruksklasser med hänsyn till avsedd användning. Samtliga bruksklasser ska uppfylla befintliga krav på brandegenskaper. Beroende på användning ska dessutom nya krav på beständighet vara uppfyllda. Förslaget sammanfattas i tabell (på engelska) på föregående sida.

Flera av produktema uppfyllde inte högsta möjliga brandklass före åldringen och den försämrades ytterligare efter åldring. Det finns därför ett behov av produktutveckling. Tills vidare rekommenderas att de studerade produktema endast används inomhus, d v s i bruksklass I . För utomhusanvändning i bruksklass U krävs ytbehandling med dokumenterad väderbeständighet.

Det rekommenderas också att de accelererade metoderna valideras och jämförs med naturlig åldring.

  • Östman, B., Mikkola, E. & Hakkarainen, T. m fl
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2002

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan