European classes for the reaction to fire performance of wood floorings

Rapportnummer Trätek I 0411026

Nya möjligheter till förenklad europeisk brandklassificering finns för produkter med s k 'känt och stabilt beteende vid brand'. Träprodukter är ett utmärkt exempel på sådana produkter. Brandklassningen avser det nya europeiska systemet med s k Euroklasser, som för golvprodukter kallas klass Alfi-Ffl. Klassningen ingår i de harmoniserade produktstandarderna som behövs för att byggprodukter ska kunna CE-märkas.

Förenklad brandklassning för produkter med 'känt och stabilt brandbeteende' innebär att brandegenskapema dokumenteras genom inledande provningar, som ligger till grund för generell brandklassning och godkänns av europeiska organ, först av en grupp med nationella myndighetspersoner Fire Reulators' Group (FRG)/ European Commission Expert Group on Fire Issues (EOF) och sedan av ständiga byggkommittén Standing Committee on Construction (SCC). Till sist publiceras brandklassningen i EUs officiella tidning Official Journal. Systemet kalls Klassificering utan ytterligare provning, eller på engelska CWFT som står för Classification without further testing. Alternativet är att varje enskild tillverkare provar sina produkter eller att produkten hamnar i den sämsta brandklassen Ffl , som betyder att inga brandegenskaper är dokumenterade.

Både massiva trägolv och flerskiktade trägolv av typ parkett ingår.

Kraven på dokumentation är hårda. Allt måste verifieras med provningar. Både massiva trägolv och olika flerskiktade golv av typ parkett har provats med avseende på olika slutanvändning, vilket lett till att många olika fall har provats och redovisats. Ytbehandling ingår också. För samtliga trägolv gäller dessutom att brandklassen beror av golvens minimitjocklek och minimidensitet.

Massiva trägolv med minst 8 mm tjocklek och flerskiktade golv minst 10 mm uppnår klass Dfi-sl om de används utan luftspalt under. Med högre tjocklek kan de även användas med luftspalt under och uppnå samma brandklass. Luftspalten representerar bl a användning som trappsteg i öppna trappor. Furugolv ingår i denna grupp.

Vissa trägolv med högre densitet eller limmade mot obrännbart underlag kan uppnå klass Cn-sl.

I samtliga fall måste golven vara ytbehandlade. Industriellt använda ytbehandlingar ingår.

De trägolv och slutanvändningar som inte finns med i tabellerna för europeisk klassificering måste brandprovas för att få en brandklass. Annars hamnar de automatiskt i den lägsta klassen Ffi, som betyder att inga brandegenskaper har dokumenterats. Trägolv med annan slutanvändning eller annan ytbehandling t ex brandskyddslack kan få högre brandklass om de brandprovas.

Resultaten sammanfattas på svenska i en Trätek Kontenta /11/.

  • Tsantaridis, L. & Östman, B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2004

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan