European classes for the reaction to fire performance of wood products (except floorings)

Rapportnummer Trätek I 0411025

Nya möjligheter till förenklad europeisk brandklassificering finns för produkter med s k 'känt och stabilt beteende vid brand'. Träprodukter är ett utmärkt exempel på sådana produkter. Brandklassningen avser det nya europeiska systemet med s k Euroklasser Al-F. Klassningen ingår i de harmoniserade produktstandarderna som behövs för att byggprodukter ska kunna CE-märkas.

Förenklad brandklassning för produkter med 'känt och stabilt brandbeteende' innebär att brandegenskapema dokumenteras genom inledande provningar, som ligger till grund för generell brandklassning och godkänns av europeiska organ, först av en grupp med nationella myndighetspersoner Fire Regulators' Group (FRG)/ European Commission Expert Group on Fire Issues (EGF) och sedan av ständiga byggkommittén Standing Committee on Construction (SCC). Till sist publiceras brandklassningen i EUs officiella tidning Official Journal. Systemet kallas Klassificering utan ytterligare provning, eller på engelska CWFT som står för Classification without further testing. Alternativet är att varje enskild tillverkare provar sina produkter eller att produkten hamnar i den sämsta brandklassen F, som betyder att inga brandegenskaper är dokumenterade.

Kraven på dokumentation är hårda. Allt måste verifieras med provningar. Olika slutanvändning måste ingå, vilket lett till att många olika fall med bakomliggande material, luftspalter och hopfogningar har provats och redovisats. För samtliga träprodukter gäller dessutom att brandklassen beror av produktemas minimitjocklek och minimidensitet.

Fyra olika fall med träprodukter ingår: Träbaserade skivor. Konstruktionsvirke, Limträ och Träpaneler. Samtliga uppfyller klass D-s2,d0, men med olika förutsätmingar:

  • Träbaserade skivor var det allra första fallet med förenklad brandklassificering. Klass Ds2, d0 visades kunna uppfyllas med krav på bl a minimitjocklek och densitet. Klassificeringen begränsar sig till slutanvändning utan luftspalt bakom skivan. Beslutet publicerades i EUs tidning Official Journal i januari 2003. Träbaserade skivor började kunna CE-märkas i april 2003. Klassificeringen ska under 2005 utvidgas till att gälla fler typer av slutanvändning, bl a med luftspalt bakom skivan.
  • Konstruktionsvirke var det andra fallet, där det slutgiltiga beslutet publicerades i Official Journal i augusti 2003. Konstruktionsvirke har en mycket enkel klassificering, som gäller för alla träslag enligt produktstandarden.
  • Limträ har i likhet med konstruktionsvirke en mycket enkel klassificering, där alla träslag och limtyper enligt produktstandarden ingår.
  • Träpaneler omfattar in- och utvändiga träpaneler med ett stort antal olika paneltyper och profiler. Klassificeringen täcker slutanvändning både med och utan luftspalt bakom panelen, beroende på paneltjocklek. Dessutom ingår fristående träribbor som används på liknande sätt som paneler både in- och utvändigt. De klassificeras med begränsningar på totalt exponerad träyta.

De träprodukter och slutanvändningar som inte finns med i tabellema för europeisk klassificering måste brandprovas för att få en brandklass. Annars hamnar de automatiskt i den lägsta klassen F, som betyder att inga brandegenskaper har dokumenterats. Specialprodukter eller produkter med annan slutanvändning kan få högre brandklass om de brandprovas.

Resultaten sammanfattas på svenska i en Trätek kontenta / 15/.

  • Östman, B. & Mikkola, E.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2004

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan