Industribyggnader - brandförsäkring

Bestämmelser och riskvärdering med tonvikt på träkonstruktioner

Rapportnummer Trätek P 9009047

Försäkringsbrdnschen liar ett eget system för klassificering av byggnader RUS 108:9 som i princip grundar sig på om en konstruktion är obrännbar eller inte. Därigenom bedöms risken för egendomsskada och indirekt premiesättningen.

I detta arbete har försäkringsbranschens klassificeringssystem studerats. I studien görs även en klassificering enligt Boverkets Nybyggnadsregler där en byggnad i stället klassas efter brandteknisk funktion. Dessa båda klassificeringssystem bygger på principiellt skilda synsätt. Jämförelser kan belysa de väsentliga skillnaderna främst med hänsyn till val av byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion.

Träkonstruktioner medför oftast en ofördelaktig försäkringsteknisk klass, vilket leder till en hög brandpremie trots att brandmotståndet enligt t . ex. Boverkets Godkännandelista B är relativt högt. Ett undantag är limträstommar som enligt RUS 108:9 hör till den högsta stomklassen.

Byggnadsklass och verksamhet har båda inverkan på premiesättningen. Risken för att brand skall uppstå beror främst på verksamheten. Verksamheten bör därför ges större betydelse vid premiesättningen än vad som nu är fallet.

  • Norén, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1990

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan