Jämförande brandprovning av trädörrar

Rapportnummer Trätek P 8802016

Två trädörrar med samma konstruktion har brandprovats vardera vid de officiella provningsanstalterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Dessutom har två dörrar provats vid ett industrilaboratorium. Totalt har alltså 10 st dörrar provats enligt samma metod (NT-Fire 008) vid fem olika laboratorier. Brandmotståndet varierar mellan 15 och 29 minuter. Kraven för klass B30 uppfylls således inte i något fall.

De längsta tiderna uppnåddes vid provning i Danmark och vid industrilaboratoriet, som båda har gaseldade ugnar, vilket kan ge en något mildare brandpåverkan. Bland annat kan tryckvariationerna i ugnen bli mindre med gasbrännare. Men dörrkvaliteten, t ex springbredder mellan dörrblad och karm, varierade mer än avsett, trots att monteringen utfördes noggrant. Detta bidrar till de relativt stora skillnader som uppmätts.

Repeterbarheten vid varje laboratorium var god, d v s skillnaden mellan dubbelproven var 1-2 minuter. Enda undantaget är Norge där skillnaden var drygt 10 minuter, vilket delvis beror på för hög ugnstemperatur vid ena provningen och delvis på variationer i dörrkvalitet.

Dörrarnas mått och rakhet samt träkvalitet varierade. Framför allt tycks springbredden mellan dörrblad och karm ha haft betydelse. Ett direkt samband mellan springbredd och brandmotstånd har påvisats.

Provningarna har givit erfarenheter som kan förbättra dörrkonstruktionen. Brandsvällande lister är t ex mycket betydelsefulla.

Provningarna har också visat hur viktigt det är att ha full kontroll över tillverkning, montering och provningsbetingelser. Precision och kvalitet i alla detaljer är avgörande.

  • Östman, B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1988

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan