National fire regulations in relation to the use of wood in European and some other countries 2002

Rapportnummer Trätek P 0212044

Brandbestämmelser i Europa och i några utomeuropeiska länder har kartlagts med avseende på möjligheter att använda trä, särskilt i högre bostadshus. Resultaten presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt i form av tabeller och kartor. De kan användas både för att identifiera befintliga exportmöjligheter och för att på sikt kunna påverka bestämmelserna.

Brandbestämmelser i nationella byggregler är ett av de största hindren för ökad träanvändning i många exportländer. Nya europeiska metoder för provning, beräkning och dimensionering håller på att tas fram, men det nationella ansvaret för säkerhetsnivåer kommer att bibehållas. Nationella bygg föreskri ft er kommer således även fortsättningsvis att styra bl a möjligheter till användning av olika byggnadsmaterial. Det är därför viktigt att ha god kunskap om de nationella systemen för att kunna påverka dem i mer funktionsorienterad riktning, dvs mot möjligheter till ökad träanvändning på samma sätt som under senare år skett i Norden.

Det finns två områden för brandsäkerhet som regleras i byggregler i flertalet länder. Det ena är ytmaterial på väggar, tak och golv som är viktiga i brandens tidiga skede och har betydelse särskilt i utrymningsvägar. Det andra är hela konstruktionselement, t ex väggblock och bjälklag, som är viktiga vid fullt utvecklad brand och har betydelse för brandens eventuella spridning till andra brandceller (t ex andra lägenheter) och för byggnadens stabilitet vid brand. Båda dessa områden ingår i denna översikt.

De nationella bestämmelserna i Europa (drygt 20 länder) och i några utomeuropeiska länder (Australien, Japan, Nya Zeeland, Kanada, USA) har kartlagts med avseende på möjligheter att använda trä i högre hus som

  • bärande konstruktion
  • fasad
  • tak-, vägg- och golvytor i lägenheter och i utrymningsvägar

Dessutom redovisas hur installation av sprinkler kan öka möjligheterna till träanvändning. Situationen i varje land inklusive krav på brandmotstånd i den bärande stommen redovisas också.

Stora skillnader mellan de studerade ländema har identifierats både vad anser tillåtet antal våningar med bärande trästomme i trä och möjligheter att använda synligt trä på väggar och tak och som fasad.

  • Östman, B., Rydholm D.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2002

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan