National standard fire tests in small-scale compared with the full-scale ISO room test

Rapportnummer Trätek I 8702017

Tretton olika byggnadsmaterial för vägg- och takbeklädnad har brandprovats enligt de nationella standardmetoderna i fem europeiska länder: Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, Holland och Sverige. Samtliga metoder avser provning i liten skala. Resultaten jämförs med tidigare provning i full skala, där väggar och tak i ett provrum beklätts med samma material. Efter antändning med en standardiserad tändkälla, typ brinnande papperskorg, mäts tiden till övertändning.

Avsikten har varit att underlätta införandet av de nya internationella brandprovningsmetoder som f n utvecklas bl a inom ISO, det internationella standardiseringsorganet. Härigenom kan tekniska handelshinder undanröjas. I det svenska arbete inom området, som bedrivs vid Lunds tekniska högskola. Statens provningsanstalt och TräteknikCentrum, har en uppsättning av tretton olika material använts. Här i ingår trämaterial och gipsskivor med olika ytskikt samt några syntetiska polymerer. Exakt samma material har nu provats även enligt nuvarande nationella provmetoder.

Resultaten visar generellt att nuvarande småskalemetoder efterliknar ett långsammare brandförlopp än fullskalemetoden och att tiden till övertändning i flera fall inte kan förutsägas. De visar också att vissa material som expanderad polystyren och laminat på spånskiva är svåra att prova i liten skala och ger missvisande resultat jämfört med full skaleprovning. Om endast den stegvisa rangordningen enligt liten och full skala bedöms blir överensstämmelsen bättre, men även här ger vissa material stora avvikelser.

Nya provmetoder behövs således. Det finns redan förslag, men några direkta jämförelser kan inte göras eftersom det saknas system för kravspecificering. Utveckling av sådana system bör få högsta prioritet i fortsatt arbete.

  • Östman, B. & Nussbaum, R.
  • TräteknikCentrum, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1987

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan