Smoke, gas and heat release data for building products in the cone calorimeter

Rapportnummer Trätek I 8903013

Rökalstringen från 13 olika byggnadsmaterial har bestämts i en småskalig brandprovningsmetod, den s k konkalorimetern. Metoden är ursprungligen utvecklad för att mäta frigiven värmeeffekt vid brand, men ger också möjlighet att samtidigt mäta andra parametrar som tid till antändning, massförlust, rök- och gasutveckling, vilket framstår som allt mer angeläget i det internationella standardiseringsarbetet. Konkalorimetern är den centrala, nya brandprovningsmetoden för material och standardiseras inom ASTM, ISO och GEN.

Röken har mätts med två olika optiska system, dels ett med helium-neonlaser som föreslås i konkalorimetern, dels ett med vitt ljus och en detektor som efterliknar det mänskliga ögat. En jämförelse ansågs angelägen eftersom den slutliga avsikten är att underlätta utrymning vid brand. Mätningarna visar att de båda optiska systemen ger praktiskt taget identiska resultat.

Rökutvecklingen för de olika provade materialen varierar ganska kraftigt. Gasutvecklingen, huvudsakligen mätt som kolmonoxid, CO, varierar också kraftigt.

Rapporten visar fullständiga resultat för träbaserade, syntetiska och mer "obrännbara" material.

  • Tsantaridis, L. & Östman B.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 1989

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan