Statiskt verkningssätt hos axialbelastade träregler vid ensidig brandpåverkan

Rapportnummer Trätek I 8702016

Idag krävs en dimensionering av bärande väggar hos småhus med avseende på brand för att åstadkomma säkerhet mot brandspridning. En av förutsättningarna för att brandmotståndet hos en yttervägg är säkerställt, är att dess bärförmåga upprätthålls.

Med syfte att studera träreglars statiska verkningssätt genomfördes en försöksserie med axialbelastade träreglar. Brandens inverkan på träreglar- na simulerades vid försöken genom att regeln hyvlades av på brandsidan. Olika upplagsförhållanden studerades såsom användning av sylltätningslister av cellgummi och lutande upplag respektive lutande underram av tak- stolen. Sex av provkropparna bestod av massiva reglar 120 x 45 mm och två av lättreglar bestående av flänsvirke och liv av träfiberskiva. I samtliga fall var reglarna sammansatta med korta virkesbitar motsvarande syll och hammarband. Provkropparna placerades vid provningen mellan styva rota- tionsförhindrade upplagsplattor, vilket skulle efterlikna förhållandena i en småhuskonstruktion.

I den teoretiska delen av undersökningen studeras två beräkningsmodeller. I den ena modellen antas att regelns ändupplag är ledade. Med hjälp av denna beräkningsmodell kan det statiska verkningssättet ej tillfredsställande beskrivas. I den andra beräkningsmodellen antas regeln vara placerad mellan styva ändplattor som vid försöken. Regelns ändytor idealiseras därvid som cylinderformade konvexa ytor varigenom en rullande rörelse blir möjlig vid fortskridande belastning och deformationer. Teoretiska lösningar härleds för olika lastfall och randvillkor. För att man skall kunna tillämpa dessa bestäms, med hjälp av provningsresultaten, ideella radier för att beskriva ändytornas geometriska utformning. Ett approximativt uttryck för den ideella radien är utformat så att det kan användas även vid andra tvärsnitt och längder.

Med hjälp av parameterstudier undersöks inverkan av underlagets lutning och interaktionen mellan axialkraft och transversalbelastning. Resultaten visar att båda lastandelarna kan överlagras genom tillämpning av linjär interaktion.

Brandprovning kan således utföras separat för axial- och transversalbelastning. Genom att man bestämmer bärförmågan vid en viss brandmotståndstid blir det möjligt att dimensionera en träregel i brandfallet för godtyckliga laster och lastkombinationer.

  • König, J.
  • TräteknikCentrum, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1987

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan