Timber frame assemblies exposed to standard and parametric fires.

Part 2 A design model for standard fire exposure

Rapportnummer Trätek I 0001001

I denna rapport presenteras en beräkningsmodell för dimensionering av träregelstommen i väggar och bjälklag som exponeras för en brandbelastning enligt standardbrandkurvan enligt ISO 834. De här behandlade träregelkonstruktionerna är sammansatta av reglar av konstruktionsvirke, skivbeklädnader och isolering i konstruktionens hälmm. Som beklädnad används en eller två lager gipsskivor eller ett lager gipsskivor i kombination med bakomliggande träskivor. Hålrumsisoleringen består av sten- eller glasullsisolering. Beklädnadsskivor i tak kan även vara monterade på akustikprofiler av tunnplåt som monterats tvärs bjälkarna.

Beräkningsmodellen avsedd för konstruktören baseras dels på en inbränningsmodell som beaktar olika skyddsfaser med avseende på beklädnadens verkan, dels på en mekanisk model som ger omräkningsfaktorer som anger reduktionen av resttvärsnittets hållfasthets- och styvhetsparametrar på grund av temperaturpäverkan. Beklädnadens förmåga att skydda regelstommen karakteriseras dels av dess förmåga att fördröja starttiden för inbränningen i träregeln, dels - när den förmår att förbli i sitt läge efter att inbränningen börjat - att genom sin isolerande verkan ge skydd mot direkt brandpåverkan och reducera inbränningshastigheten i regeln. När beklädnaden fallit ned beaktas den kraftigt ökade inbränningshastigheten i efterskyddsfasen. Beklädnadens nedfallstid är beroende av dess termiska nedbrytning och dess infästningssätt.

Inbränningsmodellen baseras på en termisk model som tillämpar tvådimensionell värmetransport. Beräkningarna utfördes med hjälp av datorprogrammet TEMPCALC och termiska materialdata som kalibrerats med avseende på försöksresultat. Inbränningsdjupet är definierad som 300-gradersisotermen; dess förändring med tiden längs tvärsnittets symmetrilinje karakteriserar inbränningen under de olika inbränningsfaserna. Som förenkling ersätts i beräkningsmodellen de olinjära sambanden mellan inbränning och tid med linjära samband, och resttvärsnittets oregelbundna form av ett rektangulärt genom tillämpning av fiktiva inbränningshastigheter och -djup.

Resttvärsnittets mekaniska egenskaper, d v s omräkningsfaktorer för brandpåverkan som anger reduktionen av resttvärsnittets hållfasthets- och styvhetsparametrar framtogs med hjälp av en mekanisk modell som använder sig av temperaturfält bestämda med hjälp av den termiska modellen samt träets reducerade hållfasthet och elasticitetsmodul vid dragning och tryck på grund av förhöjd temperatur. Utgående från materialdata från andra källor kalibrerades dessa med avseende på försöksresultat genom att jämföra deformationer och brottlaster. De erhållna reduktionerna av materialegenskaperna inkluderar inverkan av fukt, tid och mekano-sorptiv krypning som alla är viktiga inom ett temperaturområde omkring 100°C. Beräkningarna genomfördes med hjälp av kalkylbladsprogrammering.

Gipsskivornas nedfallstider är beroende av två parametrar; dels temperaturen vid vilken den mekaniska nedbrytningen sker, dels längden hos fästelementen när inbränning förekommer bakom beklädnaden.

  • König, J., Walleij
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: En
  • 2000

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan