Träpanelers bidrag till brandmotståndet

Rapportnummer Trätek I 8609054

Träpanelers bidrag till det totala brandmotståndet för en konstruktion har bestämts experimentellt genom försök i liten ugn. Studien har om- fattat de vanligaste invändiga spontade profilerna. Samtliga paneler har provats utan isolering och i vertikalt läge.

Brandmotståndet har bestämts vid spont och i några fall mitt på panelens flatsida. Spontfogen är i samtliga fall avgörande för panelernas totala bidrag till brandmotståndet. Skillnaden i brandmotstånd mellan olika paneltyper med samma tjocklek är liten.

Tjockleken är den parameter som har störst inverkan på panelens bidrag till brandmotståndet. Parametrar som densitet, fuktkvot, kvist, kärnved och splintved påverkar brandmotståndet i mindre utsträckning. Flamskyddsfärger kan öka brandmotståndet, medan konventionell flamskyddsimpregnering inte påverkar brandmotståndet.

Brandmotståndet bestäms oftare av isoleringskraven (max- och medeltemperatur) än av integritetskravet (täthet mot lågor).

Brandens inträngningshastighet på panel är ca 0,9 - 1,1 mm/min och vid spont ca 1,2 - 1,7 mm/min (räknat på total paneltjocklek) för samtliga provade paneler. Förkolningshastigheten på panel är lägre än 0,8 mm/min, d v s av samma storleksordning som vanligen anges for massivt trä.

Brandmotståndet för 15 mm träpanel är ca 10 min, vilket väl överensstäm- mer med 9 mm beklädnadsskiva. 21 mm träpanel motsvarar ungefär 12 mm beklädnadsskiva.

  • Norén, J. & Östman, B.
  • TräteknikCentrum , Trätek
  • Originalspråk: Sv
  • 1986

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan