Virkeskvalitet - bärförmåga vid brand del 1

Rapportnummer Trätek I 8711072

Virkeskvalitetens inverkan på konstruktionsvirkes bärförmåga vid brand har studerats genom brandförsök. Ett avsnitt i mitten av provkropparna, med för hållfastheten avgörande kvistar, har belastats med ett konstant böjande moment under samtidig brandpåverkan. Konstruktionsvirke av gran av olika kvalitet har använts i studien. Försöken har genomförts i en liten ugn.

För att begränsa antalet prov har en metod att matcha virke använts där par av två sinsemellan "lika" prov har tagits ut. Ett prov har använts för referensvärde på styrka vid normal temperatur och ett för brandprovning. Belastningen vid brand har valts till en tredjedel av referensprovets korttidshållfasthet bestämd enligt standardprovning.

Två metoder användes vid jämförelse av kvaliteterna, dels tiden till brott, dels reduktionen i hållfasthet p g a de termiska effekterna. Någon skillnad kunde inte påvisas med någon av metoderna.

  • Norén, J.
  • Trätek, Institutet för träteknisk forskning
  • Originalspråk: Sv
  • 1987

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan