Analys av tillgänglighet och nyttjandegrad vid Bollsta sågverk

Bollsta sågverk ingår i SCA Timber och är ett furusågverk. Under 2006 producerades det 410 000 m3 sågade trävaror.

Syftet och målet med arbetet är att kartlägga och på kort tid öka tillgängligheten för hela såganläggningen. Den ackumulerade målnivån på 77 m3/timme ska höjas till 82 m3/timme av sågad vara.
Det finns en potential för hela anläggningen om ströläggaren förbättras.

Om enbart ströläggaren förbättras mot ett best practice som uppmättes så skulle anläggningen nå en ackumulerad nivå på 126 m3/timme.
Det skulle motsvara en vinst på 20 miljoner kronor.
Det finns föreslagna åtgärder på ströläggaren som skulle ge en ökning på 18 % i nyttjandegrad.

Vidare blir att utveckla ett angreppssätt för stopptids- och flaskhalsanalyser. Detta ska ge tillgängligheten för hela såganläggningen samt nyttjandegrader över definierade delområden i anläggningen. Angreppssättet ska också fungera i det fortsatta förbättringsarbetet vid Bollsta sågverk.

Delområdena är timmerintag, såglinjen, två stycken råsorteringar samt en ströläggare. Tillgänglighetsanalysen ska tydligt peka ut var i anläggningens flöden problem uppstår.
Nyttjandegradsanalysen pekar ut zoner där problem uppstår.

Angreppssätt för att långsiktigt öka produktiviteten: 

 1. Mät tillgängligheten över anläggningen.
 2. Sammanställ resultat från mätning av tillgängligheten.
 3. Ta ut de delområden som ska analyseras för nyttjandegrad.
 4. Nyttjandegradsanalys görs på det valda delområdet.
 5. Sammanställ resultat från nyttjandegradsanalysen. 

Det skapades en flödesmodell. Med den vill man öka förståelsen för personal på marknadsavdelningen och säljare.
Flödesmodellen kan utnyttjas till följande: 

 • Prediktera flödeseffekter vid nya sågmönster.
 • Ta fram flaskhalsar. 
 • Magnus Sjödin, Ted Wikström
 • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan