En produktionslinje för massivträblock

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Plusshus AB i Skellefteå. Arbetet innefattar framtagning av en ny tillverkningslinje för massivträblock. Det framlagda förslaget innehåller en bearbetningsmaskin, för uttag samt måttsättning av väggblock, en specialmaskin anpassad för ihopläggning av väggens komponenter och separat limapplicering samt två vakuum pressar.

Med information från olika maskin- och materialleverantörer, Plusshus AB och till viss del antagna värden utvärderades linjen. Utvärderingen genomfördes med hjälp av både en LCC- modell och en lönsamhetsanalys för att kunna ge bästa möjliga kostnadsbild och resultat över linjens livslängd.

Den föreslagna linjen har goda förutsättningar att bidra till en bra ekonomi i företaget då resultatet, med nuvärdesmetoden, blir 77 +/- 15 Mkr före skatt. Det goda resultatet är en följd av den relativt låga initialkostnaden och de låga löpande driftskostnaderna i förhållande till antalet meter vägg som produceras. 

  • Olle Eriksson
  • Luleå tekniska universitet,  Institutionen för LTU Skellefteå,  Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan