Hållfasthetssortering av plankor med hjälp av röntgendata

Under 2008 upptäcktes att virket som producerades på SCA Timber i Munksund
uppvisade en ojämn spridning i E-modul under året. På Munksund anlitade man SP Trätek för att undersöka detta. Undersökningen av SP gav bland annat en modell baserad på multivariat statistik för att kunna prediktera E-modulen på de sågade plankorna ur röntgendatat från stockarna. Detta gjorde att SCA mer noggrant ville undersöka sambandet mellan röntgen och E-modul. Med en statistisk modell baserad på det timmer som sågas i Munksund skulle man kunna sortera ut stockar som ger en jämn spridning av E-modul på det sågade virket. 

Sammanlagt 250 furustockar från fem timmerklasser; R70, R75, R100, R120 och R130; valdes ut till försöken. Stockarna togs ur olika ställen i timmervältan för att få en spridning av uppväxtplats, rot-, mitt- och toppstock. Stockarna numrerades och mättes in i timmersorteringen där röntgen och 3D-data samlades in. I sönderdelningen noterades turordningen som stockarna kom in i sågen och efter sönderdelningen numrerades plankorna. I råsorteringen mätte Boardmaster längderna på plankorna. Efter torkning och konditionering utfördes egenfrekvens- och densitets mätningar på plankorna. Efter problem med hopblandning av data under det första försöket lades plankorna från samma stock ihop vilket gjorde att man kunde läsa av numreringen från stocken och därmed verifiera att plankorna verkligen kom från den stocken.
Under det andra försöket upptäcktes det att egenfrekvensen ofta var lägre på innerplankorna vilket borde innebära en lägre E-modul för innerplankorna därför noterades det om det var en innerplanka eller ytterplanka i mätprotokollet. Allt insamlat data behandlades i ett multivariat statistikprogram. I programmet skapades PLS-modeller för hållfasthetssortering av virket. De två klasser som det skapades modeller för var R70 och R100, där R70 ger tre plankor och R100 ger fyra plankor. Förutom modeller för hela virkesklassen gjordes även modeller för enbart innerplankorna respektive ytterplankorna (se tabell 1). Medelvärdet för E-modulen hos innerplankorna respektive ytterplankorna hittas i tabell 2. Modellen för ytterplankor bestämdes vara lämpligast i produktionen då den fångade upp flest korrekt sorterade plankor och med ett bra R2 värde samt bra medelfel. 

  • Niclas Björngrim
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan